top of page
sun-159392_1280.png
Sardegna del Sud
Přehrát video

Krásy  Jižní Sardinie

Pláže s bílým pískem a azurově modrým mořem, nedotčenou přírodou, poetická městečka. Na rozdíl od severně položené části ostrova je jižní pobřeží chráněno před výstavbou resortů, a je zaměřeno na privátní ubytování. Díky tomu je zde nedotčená příroda a božský klid.

To vše jsme se snažili zachytit v dokumentu o naší práci, viz video.

kormidlo0_edited_edited.png
nuraghe-115980_1920.jpg

Sardinie a její historie

Na Sardinii jsou vinice téměř všude, od nejúrodnějších nížin u moře až po vysoké kopce… Sardinie a víno, to je silné a odvěké pouto, které má kořeny v nuragské minulosti (Nuragská civilizace či nuragská kultura je označení kultury, jež od 18. století př. n. l. do 2. století n. l. existovala na ostrově Sardinie. Pojmenována je podle svých typických staveb, nuragů, kamenných věží ve tvaru komolého kužele, jichž se na ostrově dnes nachází asi 7.000. Vedle nuragů se dochovaly rovněž svatyně, sochy a další artefakty.

Vinařství

Vinařství vždy hrálo v zemědělství Sardinie důležitou roli. Víno bylo zprvu používáno jako výměnné zboží, později jako předmět obchodu, až se v průběhu tisíciletí u mnoha národů stalo poselstvím kultury a civilizace.

Všechna lákadla a krásy místního čarovného kraje je samozřejmě nejlepší poznat a objevit s pomocí někoho místního. V Praze k tomu nově máte  příležitost ve společnosti Privát Sardinia. Která má své dlouholeté obchodní partnery právě na malebném jihu ostrova .

Zajímavá místa pro vaše výlety